Đã có gần 88% doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử

Theo báo cáo nhanh của Cục Thuế TP Hà Nội, với sự vào cuộc của lãnh đạo cục, cũng như các phòng liên quan, đến giữa tháng 8/2020 đã có 123.477 doanh...

11/05/2020 07:32:07

Latest Blog

View All
  • 11/05/2020 07:56:29

    Còn nhiều vấn đề trong chuyển đổi hóa đơn điện tử

    Từ ngày 1/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử. Theo ông Nguyễn Hữu Tân, Phó Vụ ...

  • 11/05/2020 08:42:36

    Từ 14/11, quy định mới về hóa đơn điện tử bắt đầu có hiệu lực

    Tại Hội thảo “Cập nhật chính sách thuế và những quy định mới về   hóa đơn điện tử [1]   nhằm nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp” vừa diễn r...