• Hotline: 1900-6154 |  8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7

Chọn mẫu hoá đơn

Quý khách hàng vui lòng lựa chọn mẫu hóa đơn phù hợp nhất mà mình thích.
Khi chọn mẫu hóa đơn thì ghi lại tên mã của mẫu hóa đơn để tải đúng mẫu tương ứng xuống ứng dụng iXHD (XuatHoaDon) để dùng. 
Lưu ý: ký hiệu V trước tên mã là mẫu tiếng Việt; ký hiệu E là mẫu song ngữ Việt - Anh.

Bộ sưu tập Hiện đại (02/GTTT)