• Hotline: 1900-6154 |  8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7

iXHD Connect - Dịch vụ nhận, truyền & lưu trữ dữ liệu về hóa đơn điện tử

Image

Công ty cổ phần TS24 (TS24corp) ký kết hợp đồng kết nối dữ liệu với Tổng cục Thuế và trở thành tổ chức truyền nhận, lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử.

Sau nhiều ngày thẩm định, ngày 11/11/2021, Tổng cục Thuế đã chính thức công bố danh sách tổ chức truyền nhận, lưu trữ dữ liệu hóa đơn ký hợp đồng kết nối dữ liệu với Tổng cục Thuế. Trong đó, TS24 là một trong những đơn vị đáp ứng hệ thống kết nối, được Tổng cục Thuế lựa chọn ký hợp đồng trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền dữ liệu hóa đơn điện tử. 

TS24 là đơn vị đầu tiên gửi hồ sơ đăng ký trở thành tổ chức truyền nhận hóa đơn điện tử lên Tổng cục Thuế. Sau khi lựa chọn được các tổ chức cung cấp dịch vụ nhận truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã tổ chức thực hiện kết nối kỹ thuật và kiểm thử hệ thống đợt 1 (từ 30/10 - 4/11) và đợt 2 (từ 4/11 - 8/11).

Việc kiểm thử kết nối kỹ thuật và kiểm thử truyền, nhận dữ liệu được tiến hành giữa 6 cục thuế triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Bình Định và các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Tổng cục Hải quan cho phép doanh nghiệp giải trình trước khi xử phạt

Trong đó, nhóm nội dung kiểm thử tập trung tại Tổng cục Thuế bao gồm giải pháp phần mềm hỗ trợ việc lập hóa đơn điện tử; kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế; truyền nhận thông điệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, dữ liệu hóa đơn điện tử (hóa đơn có mã hoặc không mã của cơ quan thuế, hóa đơn sai sót, hóa đơn theo từng lần phát sinh) đến cơ quan thuế; giải pháp xác thực, bảo mật trong truyền nhận dữ liệu…

Cùng với đó là nhóm nội dung đối chiếu thực tế hạ tầng kỹ thuật của tổ chức truyền nhận với hồ sơ đề nghị của tổ chức bao gồm hạ tầng trung tâm dữ liệu chính và trung tâm dữ liệu dự phòng; giải pháp bảo mật tại trung tâm dữ liệu chính và trung tâm dữ liệu dự phòng; giải pháp sao lưu, khôi phục dữ liệu; kênh truyền kết nối với Tổng cục Thuế.

TS24 là đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ giải pháp số cho doanh nghiệp. Các sản phẩm của TS24 được rất nhiều doanh nghiệp đón nhận, tin tưởng. Nổi bật trong số đó là phần mềm hóa đơn điện tử iXHDTM.

Phần mềm iXHDTM đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ về hóa đơn điện tử và đáp ứng các thay đổi mới tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC; với giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng, đáp đầy đủ nghiệp vụ về hóa đơn.

Đặc biệt, dịch vụ Cloud24, lưu trữ trực tuyến đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật thông tin ISO 27001:2013 đáp ứng đầy đủ bảo mật an toàn tuyệt đối

Việc được công nhận là tổ chức truyền nhận, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử, TS24 đảm nhiệm cả 2 vai trò: Tổ chức giải pháp và Tổ chức truyền nhận theo quy định của Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính được Tổng cục Thuế thẩm định và công bố./.