• Hotline: 1900-6154 |  8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7

Tổng cục Thuế phối hợp với 125 doanh nghiệp lớn làm hoá đơn điện tử

Ngày 21.12, Tổng cục Thuế phát đi thông cáo cho biết về tiến độ triển khai hoá đơn điện tử giai đoạn 1. Theo đó, hơn 260.000 doanh nghiệp ở 6 địa bàn triển khai đã áp dụng hoá đơn điện tử. 

Cụ thể, tính đến 9h ngày 21/12/2021, tức 1 tháng sau thời điểm bắt đầu giai đoạn 1, số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử là 263.182 doanh nghiệp, chiếm 71% tổng số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của 6 tỉnh, thành phố đáp ứng sử dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong đó, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh có tỉ trọng số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử đạt cao nhất, đạt 98% tổng số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của tỉnh. Tổng cục Thuế cũng cho biết, để chuẩn bị triển khai cho giai đoạn 2 tại địa bàn 57 tỉnh, thành phố còn lại từ tháng 4.2022, Tổng cục Thuế đang đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế chính sách, quy trình nghiệp vụ hoá đơn điện tử trong đó trọng tâm là rà soát các ý kiến, nội dung phát sinh để nghiên cứu đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

Cơ quan thuế cũng mở rộng kết nối với các tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử (gồm Tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu và Tổ chức cung cấp giải pháp); kết nối với các doanh nghiệp tập đoàn lớn,  phối hợp với 125 doanh nghiệp lớn (xăng dầu, bảo hiểm,...) để thực hiện kiểm tra, kết nối giữa hệ thống giải pháp hóa đơn của doanh nghiệp và hệ thống quản lý hoá đơn điện tử của cơ quan Thuế.

Nguồn: Laodong.vn