• Hotline: 1900-6154 |  8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7

Our Blog

Get in touch with us

Phan Khoa Thanh
December 2021 — 107 views

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI & SỬ DỤNG HĐĐT THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

Phan Khoa Thanh
December 2021 — 36 views

Lộ trình “khai tử” hóa đơn giấy

Phan Khoa Thanh
December 2021 — 131 views

Phan Khoa Thanh
November 2021 — 57 views

TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

Phan Khoa Thanh
November 2021 — 82 views

iXHD Connect - Dịch vụ nhận, truyền & lưu trữ dữ liệu về hóa đơn điện tử

Phan Khoa Thanh
November 2021 — 36 views

Triển khai Hóa đơn điện tử

Phan Khoa Thanh
November 2021 — 131 views

Kích hoạt hệ thống hoá đơn điện tử góp phần thúc đẩy chuyển đổi số

Phan Khoa Thanh
November 2021 — 27 views

iXHD Connect - Dịch vụ nhận, truyền & lưu trữ dữ liệu về hóa đơn điện tử

Phan Khoa Thanh
November 2021 — 1127 views

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Phan Khoa Thanh
May 2021 — 454 views

Phan Khoa Thanh
November 2020 — 4070 views

Từ 14/11, quy định mới về hóa đơn điện tử bắt đầu có hiệu lực

Phan Khoa Thanh
November 2020 — 222 views

Còn nhiều vấn đề trong chuyển đổi hóa đơn điện tử

Phan Khoa Thanh
November 2020 — 116 views

Đã có gần 88% doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử

Phan Khoa Thanh
November 2020 — 119 views

About us

Write a small text here for when new visitors find your website through your blog entries, referenced in Google.

Stay updated :

Participate on our social stream.

Our Blogs

Tags

Archives